Đã đóng

Project for GeekAuthor -- 2

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$35 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi GeekAuthor, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. ( I was not able to chat with you for an unkonwing reason). I would like to check if you can correct 13 pages for 35$?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online