Đã đóng

Proofreaders for [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £14 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We are looking for freelance proofreaders who are interested in proofreading and edit content through the online platform Hotype.co.uk.

[url removed, login to view] is a content marketplace that allows proofreaders to book, proofread, and edit articles ordered by our clients (Editors), all in one place.

The proofreaders are free to participate in the marketplace as they see fit and autonomously, as there is no criteria in terms of a minimum/maximum volume of content to be produced.

Required Skills:

- Good User knowledge of the Web;

- Excellent knowledge of English Language (preference for Native Speakers);

- Good drafting text ability

- Interest in reading.

Thank you!!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online