Đã đóng

RESEARCH ASSOCIATE FOR A GRANT PROPOSAL

Dự án này đã được trao cho Uabiz với giá $17 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I am looking for a research associate to help with a grant proposal development for Library and Information Services for a local community.

Tasks include designing and preparing a proposal ready for submission.

Professional knowledge and experience in Library & Information Science, Education and IT User Studies is necessary. Delivering high quality proposal experience is required. Meeting a deadline is a must.

The project funding is pending for approval of the grant proposal to be submitted.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online