Đã đóng

Read text and answer for 5 questions

Dự án này đã được trao cho faisalvbs123 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

There are 2 reading one is 4 page other is 9 pages. I need to read them and answer for 5 questions. it is nano task.

Please don't give price more than 7$

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online