Đã đóng

Redacción de contenidos

Dự án này đã được trao cho paulafernandezs với giá €133 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Buscamos un freelance para producir contenido informativo de oferta de servicios para una gran compañía. El objetivo es producir los contenidos de 6 pantallas en base al contenido en bruto del que ya disponemos, organizando los contenidos de acuerdo con una estructura de UX ya definida y un análisis de SEO ya realizado.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online