Đã đóng

Redacción de contenidos MÉXICO

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2215 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Las principales responsabilidades sería redactar contenidos optimizados para SEO, investigación y documentación sobre distintos temas para la creación de los contenidos y asegurar la calidad de los contenidos en todos los artículos generados.

Es importante que la persona sea MEXICANA.

Buscamos a una persona que cumpla con las siguientes características:

-Experiencia mínima de 1 año en redacción de contenidos SEO.

-Habilidades en redacción de contenidos para Web, valoraremos mucho las dotes en copywriting.

-Conocimientos de SEO On-Page.

-Manejo de CMS WordPress.

-Valoramos el manejo de herramientas como: SEM Rush, Keyword Planner, etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online