Đã đóng

Redactar 5 blogs de temas como: EN MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL.

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $481 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Prepuesto por 5 BLOGS

Buscamos a un redactor digital que conozca de temas como:

MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL.

Es indispensable que cuente con conocimientos en estas áreas ya que van dirigidos los contenidos a especialistas y empresarios.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online