Đã hoàn thành

Regular Content Requirement

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nishagarg2708 với giá $77 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hi

i need regular content for SEO activities for few websites.

content quality need to be good and must be Copyscape proof.

Content writer must be able to provide 3-4 content on daily basis.

Content-Length should be around 500 Words.

MAX BUDGET PER CONTENT is 2$.

*** Bid for First 50 Content. ***

I need regular content 50-100 every month.

Payment Terms : Half release after 25 Content and next half after next 25 Content.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online