Còn mở

Require enthusiastic content writer for my blog

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1330 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I need blogger for writing content related to football/soccer matches on weekly basis.

Specifically premier league and champions league reviews for each round, i.e. one article for premier league round up and one for champions league and one for regarding facts or some knowledgable regarding football teams/strategies/players etc.

the article should be around 300-500 words.

Who is your favorite football player from your favorite Team?

Which was your last favorite match and why (explain in 3-4 lines)?

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online