Đã đóng

Research + Craigslist Posting

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need help marketing apartment properties on Craigslist.

Process Flow:

1. I will provide you a Craigslist post template.

2. I will send you a list of 5 apartments and their associated websites weekly.

- You will be required to screenshot pictures on the apartment's website

- You will copy/create a property overview that highlights the apartment's amenities to include in Craigslist Ad

3. Post apartment ads on rotation 3-5x per day between 7am - 12am CST

4. Keep records of content posted and post times

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online