Research Writing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 58

Mô Tả Dự Án

We need a freelance copywriter that can assist us with content for websites, blogs etc as well as writing reports and researching a variety of subjects.

The ideal person will be proficient in English & capable of writing for both technical and general readers.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online