Đã đóng

Research Writing - 30 pages

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $490 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need a short paper like bachelor thesis for 30 pages (content, excluding title page etc.) on the topic in Project name (Selected qualitative and quantitative parameters: comparison of Italian apples from bio- and conventional production).

Font: Times New Roman, 12

Line spacing: 1.5

Referencing style: Harvard

Any questions, please ask!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online