Đã đóng

Rewrite Few Descriptions -- $1 for 600 Words

Dự án này đã được trao cho Prosico với giá $2 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 USD / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need a writer/team to re-write 3500-600 words on a daily basis

Rate:

$1 for a 600 words Rewrite

(Kindly bid only if you agree to the rate)

No Initial Milestones

First Week Payment in the weekend and then on Monthly basis.

(Kindly bid only if you AGREE to my terms)

I will need you to start right away. (Please bid only if you can start right away)

Thank you

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online