Rewrite some Articles for me

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Hi I am Looking for someone to do Following my Project.

Personal Letter(Motivation Letter) for Submitting to Embassy and it should include following Specification.

[url removed, login to view] my self.

[url removed, login to view] reason for to pursuing my studies in xxx Country.

3. My future plans: professional development intended by the student after having finished my studies in XXX country , explanation on how the student is going to beneft from my studies in future.

Note : 1000 words must be included to letter.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online