Đã hoàn thành

Rewrite some Articles for me

Dự án này đã kết thúc thành công bởi writingspirit với giá ₹5263 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hi I am looking to get some re writing work for my website pages [url removed, login to view] .To begin we can look at 5 Pages for now.

So we are looking for a native British English copy writer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online