Rewrite some Articles for me

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $8 - $15 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

I have written a few blogs that were posted to LinkedIn, I need someone to help me freshen the content for my new Blog.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online