Đã hoàn thành

Rewrite some Articles for me 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nimesh8730 với giá €16 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I need to rewrite some pieces of content in English language (at least for 80%), maintaining the same sense but with other phrases and words (plagiarism free, seo friendly and error free are required, the content is about 3100 words).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online