Còn mở

Rewrite some Articles for me

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I would like someone to help me write a background section (2-3 pages) on Breast Cancer in China. The writing should emphasize how prevalent breast cancer is in China and how bad it currently is and will be in the future followed by current diagnostic methods to help predict Cancer. The goal of the article is to show breast cancer is an issue in China and new tools for predicting breast cancer need to be created. Please cite where necessary.

If your style suits my needs, I am looking for a lot more help with the current project I am working on.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online