Đã đóng

SEO Content Writing

Dự án này đã được trao cho ateam79 với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

Original SEO article writing for a blog.

Involved in BEAUTY, FANCY, FITNESS, TECK ...

5 articles in total, around 500 words each.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online