Còn mở

Submit articles for me

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I have written a booklet in English and I want to publish in Amazon , so I want an ebook version

it is 20-30 pages

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online