Đã đóng

Transcribing podcasts for articles and blogs

Dự án này đã được trao cho BRD11 với giá $10 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 AUD / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Great interviews now as podcasts, as well as recorded presentations, need to be transcribed and written up as articles and blog posts - all focused on the concept of trust, and predominantly from a Christian perspective.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online