Đã đóng

USA Study Articles. mostly about ROP Classes and courses

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

After a clean, efficient, fast writer that has a background in ROP Classes, tech learning or just lots of school study knowledge.

This article will be about things like ROP based Yoga Courses or Learn Welding With A ROP Course.

If you are USA based that would be a bonus too.

This listing is for one 1200 word article. I am looking for someone to repeat rehire. So price for the total cost of making one 1100-1300 word article.

Cheers Justin

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online