Urgent article writers -- 3

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

I'm looking for self driven individuals with ability to meet my deadlines for a long term article writing contract. I will pay [url removed, login to view] US dollars for a 500 words articles for the start. However the rate will increase gradually depending on how best you deliver. I prefer Kenyan writers. Experience is not a must as long as you can write a good article with correct English and plagiarism free. If you would like to work with me, bid my project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online