Đã đóng

Viral Content Writer

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We require a viral content writer for our blog. Articles should be interesting and should have catchy titles. List based, images/gif/video based articles are preferred. Content should be fresh and non plagiarized. For reference please visit -

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Experienced writers are preferred who have some previous history of viral content writing. It'll be a bonus if you are familiar with Wordpress.

This project is for a total of 10 viral articles. Its like a sample project to find the best writers. You'll have to do 1 test article first to get the project awarded to you, if selected the test article will be paid for.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online