Đã đóng

Write an Articles on Indian Clothing Industry

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Dear Writters,

Greetings!

This is a simple writing job. You have to write about 3000-3500 words on Export Progress of Indian Clothing Sector. You can take help form other online journals, books, website articles but you have to cite their articles. Those have experience in thesis/dessartation writing they are welcome to bid.

Please find the additional documents for the details outlines and requrirements. It is better to read the attachment prior to bid.

Thanks for your time and interest on this project.

Happy bidding!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online