Đã đóng

Write 4 Articles 500 words each

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I awarded another freelancer this project but he is not responding. So, I want another freelancer to finish the last four articles. Details will be shared to selected freelancer.

You should have samples that are original and free from grammatical errors.

NB: Natives and low bidders will be give priority

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online