Đã đóng

Write a Book

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am building a sales enablement consulting/training company to help sales people install a best practice "operating system" to help them drastically improve their performance. I need to identify, research, and create detailed content including, video, blogs, whitepapers, graphics, and ultimately a book that spells out in detail each part of the process. This will include detail around behaviors, appropriate technologies and outside skill development and training necessary to succeed as a sales rep. All of this content including video training modules will reside on a cloud-based platform which can be accessed through a subscription.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online