Đã hoàn thành

Write Business Related Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ckrecruiter với giá $150 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

Hello, Freelancers, I need about 5 articles written for my website. The subject matter is staffing & recruiting, HR, Business, hiring trends Ect. I'm in no real rush, I could take delivery today or in a week. I would prefer a USA bidder as the website is USA based so I really need someone that has a solid command of the English language. That can also do some research and write fairly intelligent articles that are grammatically correct and original/unique.

Thank you for your bids!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online