Đã đóng

Write a One Page Paper on why the only opinion that matters is your own.

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Write a single spaced, times new roman, 10 pt font paper explaining why the only opinion that matters is your own.

Explain briefly the negative effects of letting others get into your head; how to prevent them from doing so; and why if you believe you should do something, you shouldn't let anyone tell you otherwise.

I'd like to see how creative you can get with this. Please do not include a header, just writing from the top of the page to the bottom, and do not leave unnecessary spaces between paragraphs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online