Đã đóng

Write Perfectly Written Articles

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi,

I need proficiently written articles. Content should be human written, easy to understand and Copyscape passed.

You should know SEO or inserting keywords without breaking the flow of the paragraph.

Pay rate will be 2CAD per 500 words article.

Freelancer having less than 5 reviews will not be considered

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online