Đã hoàn thành

Write about health

Dự án này đã kết thúc thành công bởi NineCortech với giá €22 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need a few articles about a certain subject. I need it done TODAY! So only post a proposal if you can do it today! about 2000words in total Post Today in message if you actually read the offer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online