Đã đóng

Write article

Dự án này đã được trao cho saniafashion1 với giá $80 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to write Smart City orientated articles. Three articles, 500 words per article. These articles should address three different topics:- Future of Smart Cities, Positive Side Effects of Smart City Implementation, Change management of Smart Cities. Suggest a more influential/interesting article topic(s) with a positive spin on smart cities in Australia and I would be very happy to use your services. The skills required are Articles, Blog and Content Writing. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $[url removed, login to view] AUD.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online