Đã đóng

Write an article about branding

Dự án này đã được trao cho amiablewriter với giá kr300 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr192 - kr1600 SEK
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

English native speaking is a strong required for this project.

We need help on writing an article that offers insightful, easy-to-follow tips from an experienced marketer on how to brand a company or product.

Tone of voice: Personal/Professional

SEO: Yes

Hours of work: Flexible (please state date of completion in application)

Article size: 600 words

To apply for this project you will need to be able to show references of previous work, preferably with an extract from an article on the same topic.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online