Đã hoàn thành

Write an article based on a guest speakers speech.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Rachaelray với giá $55 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

BLOG ARTICLE: ROUGHLY 1000 WORDS? Recently, we had an economist speak at a function about what is expected for Australia in 2017 and beyond (mainly how China will be a key player in Australia's financial strength). I require an blog style article written about how the guest speaker 'Paul Bloxham' portrayed his views. We have a video uploaded to YouTube of his speech. Half of it is the actual speech and half of it are just Q&A's [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online