Đã hoàn thành

Write 2 articles for homepage high quality + seo optimized articles.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Hoffman24 với giá $70 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello, i need someone to write me 2 articles of 1000 words each, articles should be in high quality and in perfect english.

thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online