Đã đóng

Write 10 articles for our blog

Dự án này đã được trao cho iGTTech với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Write 10 articles of 2000 to 3000 words. We need an expert on writing and research for our blog in native english. The articles will be about products, top 10 best performance, the chepeast in a category, biggest sales on an item, etc.

Articles must be with a full comprenhensive market conditions. Explaining why the ítems achieved such position and is very important to be compliant with SEO best practices.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online