Còn mở

Write posts on cricket and online shopping

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹6636 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We are looking for good english content writers for long term. Selected will be paid on per article basis.

1) No copied content

2) No bad grammar

3) No spinning content.

We are looking for genuine passionate writers who have fair knowledge in cricket sport and online shopping deals.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online