Đã đóng

Write 4 reference letters for master application

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Hello,

I need 4 reference letters for master application. I don't need any long content, it can be between half a page or a page each. They have to be different as in describing skills or implication. I don't need something extraordinary but I am looking for something professional that looks good.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online