Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $180 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I would like someone to draft up some blog articles for my business - the articles will be on a range of topics targeting a 25-40 year old female target market (it would be ideal if the blogger is within this target market). I will provide the blog topics and guidance, and brand and tone of voice guidelines. Either the person can blog based on their own knowledge and experience, or do quick google research to pull points together. I will then take the draft articles and edit them myself. The focus will be doing quick drafting for a number of posts, rather than spending a long time perfecting a specific post.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online