Đã hoàn thành

Write some Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Andyessy với giá £150 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need an advertorial written for a UK magazine - We have a double page spread in the At Home with Sarah Beeney magazine - approx 800 words and the deadline is 16th February. Please do not respond if you do not have advertorial experience

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online