Write some Articles

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

Requirements:

Ability to work with word processing (Microsoft Word)

Literacy

Attentiveness

Experience in writing texts of different subjects would be a plus

In your responsibilities will include:

writing and processing of the material (using a text editor) any subject with format jpg files. and png. (Ie, images) in the .docx format.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online