Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $315 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Requirements:

Ability to work with word processing (Microsoft Word)

Literacy

Attentiveness

Experience in writing texts of different subjects would be a plus

In your responsibilities will include:

writing and processing of the material (using a text editor) any subject with format jpg files. and png. (Ie, images) in the .docx format.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online