Đã hoàn thành

Write some Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi coolwriter30 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Q. Outline your educational plans and career goals and discuss how your proposed plan of graduate study relates to them. Some areas of discussion might include: Specific attributes of the program at UD that lead you to believe that this degree is appropriate to help you achieve your professional objectives. Within the area of study you have selected, are there areas of special interest to you?

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online