Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I'm looking for some content writer for my blog. I uploaded a report and you will get 7 sections in my report. I need individual articles for each section.

I will help you to get knowledge about that topics. (If possible i will share you some videos that's why you can just brainstorm your articles and which will be best fit for my target)

Each article will be at least 700 words. And must be 100% unique and SEO friendly.

I will give links in my pdf to the blog posts for every section.

Please BID only serious writers and PM me your per article price.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online