Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 CAD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hello , i want a writer for topic Games and apps for android & iphone for my blog

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online