Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Greetings.

I'm looking for the professional & enthusiastic writer to produce the content for our blog and social media pages.

Need to understand the SEO-friendly writing.

Will be payed per article package:

- 300 - 500 word article/blog

- Source an appropriate 2 images

- meta title and description

- 3 x alternating twitter tweets , FB posts to promote the article (based on content points)

this contract - for the first package (article + posts)

Paying 12$ per article+posts package.

The key thing to get your bid noticeable - bid exactly 12$.

+

In your bid, please reply to question - can you also manage the articles publishing? (setup it's html markup and so on at our blog, have easy interface, will take additional 5 minutes, can pay 1$ on top for that :) )

P.S.

Sorry, but all bids from Indian/Pakistan/Bangladesh freelancers will be rejected.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online