Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã được trao cho rajat07me với giá ₹2000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

) i need 10 articles written

) 400 words each

) keywords: buy shirts online, buy jeans online, buy t shirts online, buy tshirts online, buy saree online

) i need 2 articles fro each keyword

) no article spinners should be used

) articles should pass copyscape (no back end coding should be used to make it pass copyscape-- i will red flag and report you to freelancer)

) offered Rs. 2000 for this project

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online