Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Reading Reactions are created as individual journal entries, reflections on the reading material for a single unit. Reactions are NOT summaries of what you read however they do tie your personal experiences to the research presented. They are your personal reflections on the relevance of what you have read and its application to research, therefore cite when needed. All Reading Reactions should be submitted to the online journal located in Tools tab. Most reactions are approximately one page, single- spaced in length. Include reference page!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online