Đã hoàn thành

Write some Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi peterbergin190 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hello all

I need to summarise one chapter in a book and make activity questions about it.

It's not difficult. I have submitted the book I need just chapter no 6 (The Policy Primeval Soup). In addition I submitted sample question I'll pay for that 10 Dolarse

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online