Write some Articles

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

Write Hindi (Hinglish) Language Article For Our Website. The Articles will be on Finance, Make Money and Blogging Niche. Most of the article will be "How To Guides" and similar types of articles are already published on different English websites. You just have to translate and re-write these types of article in the Hindi Language. You have to use English keywords between the articles.

Initially You have to write 10 Articles

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online