Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5793 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Write Hindi (Hinglish) Language Article For Our Website. The Articles will be on Finance, Make Money and Blogging Niche. Most of the article will be "How To Guides" and similar types of articles are already published on different English websites. You just have to translate and re-write these types of article in the Hindi Language. You have to use English keywords between the articles.

Initially You have to write 10 Articles

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online