Đã hoàn thành

Write some Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Hoffman24 với giá $70 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We looking for Сopywriter for make publications and distribute it in social media directly and through influencers (FB, LinkedIn, Twitter). Volume, 3-4 articles per month.

Skills

Creativity: You will need to create original work and develop ideas around your chosen themes.

Persuasion: Need to know how to write persuasively and in some cases, defend their creative choices.

Social Perceptiveness: Need to have their finger on the pulse, so that their copy is relevant and modern, and understand how people will react to their writing.

Writing Skills: Need to write well: with proper tone, feeling, sentence structure and emotion.

Technology: good knowledge and understanding of the enterprise communications systems.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online